• Blog
    40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979- 17/2/ 2019)
    • 16/02/2019 00:00

    Lịch sử sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến ngày 17/2/1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra. Một lần nữa lịch sử lại thử thách dân tộc ta. Trong cuộc chiến chính nghĩa đó, hàng ngàn ông cha chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Ngày hôm nay và mai sau nhắc lại để biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh như chúng ta vẫn luôn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

    Xem thêm