Lịch sử trường

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai xuất thân từ Phân hiệu II của Trường PTTH Hoài Đức B, thành phố Hà Nội (cũ). Năm học đầu tiên (1989-1990) với tư cách là một phân hiệu, Trường chỉ có hơn 10 giáo viên và 5 lớp (02 lớp 11 được chuyển từ Hoài Đức B về trường và tuyển mới 03 lớp 10).

 


Tháng 06 năm 1990, Trường chính thức được thành lập với tên gọi Trường PTTH Hoài Đức C, huyện Hoài Đức,  thành phố Hà Nội; do Thầy Nguyễn Văn Thanh làm Hiệu trưởng.

 


Trong năm thành lập, Trường có 18 giáo viên, 05 nhân viên và 8 lớp (02 lớp 12, 03 lớp 11 và 03 lớp 10). Sự ra đời của trường đã đáp ứng nguyện vọng học tập của con em nhân dân các xã ven Sông Đáy như Đại Thành, Tân Phú, Tân Hòa, Cộng Hòa, Tiên Phương, Phụng Châu và Vân Côn thuộc huyện Hoài Đức bấy giờ.
 


 

Tháng 01 năm 1994, Trường thuộc địa giới của huyện Quốc Oai, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đổi tên thành Trường THPT Cao Bá Quát. 

Sau hợp nhất địa giới hành chính Hà Nội và Hà Tây (cũ), tháng 08 năm 2008 Trường được đổi tên thành Trường THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai. 
 

 

 

Sau 20 năm phát triển và trưởng thành (1990-2010), Trường đã có một diện mạo mới với nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt, chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh ngày càng nâng cao.
 

Bình luận :