• Course

  Ngô Thị Nhàn

  Chức vụ: Giáo viên

  Chuyên môn: Tin học

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Trình độ QLGD:

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan:

  Email: nhannt.tin@cbqqo.edu.vn


 • Course

  Nguyễn Huy Hiếu

  Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn

  Chuyên môn: Tin học

  Trình độ chuyên môn: Tổ phó chuyên môn

  Trình độ QLGD:

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan:

  Email: hieunh.tin@cbqqo.edu.vn