Địa chỉ

Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội