ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI QUY BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG THPT

LỊCH TRẢ BẰNG THPT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BẢN SAO BẰNG TN THPT

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Dùng cho học sinh chuyển trường trong thành phố)

THỦ TỤC XIN ĐI HỌC LẠI ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT

ĐƠN XIN HỌC LẠI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận quá trình học tập tại trường

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP CHUYÊN ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II