Nghị định số 135/020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2020: Quy định về tuổi nghỉ hưu

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 11 năm 2021: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông báo số 515/TB-VP Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống đại dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Thành phố với sở Chỉ huy các cấ

Thông báo số 484-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Luật số 72/2020/QH14: Luật Bảo vệ môi trường

Luật số 82/2015/QH13: Luật tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo

Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2021: Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Quy định về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.