Dạy học trên cơ sở vấn đề nội dung kiến thức “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” - Vật lí 12 trung học phổ thông

1. Đặc điểm của dạy học trên cơ sở vấn đề
1.1    . Học sinh là trung tâm và trải nghiệm thực tế là quan trọng
Trong quá trình dạy và học lấy học sinh là trung tâm, nghĩa là người ta hướng vào việc chuẩn bị cho HS sớm thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển cộng đồng, tôn trọng nhu cầu, lợi ích, tiềm năng của người học…Lợi ích và nhu cầu cơ bản nhất của HS là sự phát triển toàn diện nhân cách. Mọi nỗ lực giáo dục của nhà trường đều phải hướng tới tạo điều kiện thuận lợi để mỗi HS - bằng hoạt động của chính mình – sáng tạo ra nhân cách của mình, hình thành và phát triển bản thân.
1.2.    Cộng tác nhóm là vấn đề cốt lõi
Học sinh làm việc theo nhóm nhỏ là chủ yếu để giải quyết vấn đề. Thảo luận nhóm đạt hiệu quả tốt nhất chỉ khi họ cần phải chịu trách nhiệm về việc học của mình, cũng như bạn học của mình như: phải đúng kì hạn, mỗi thành viên tham gia phải đóng góp những kiến thức và ý tưởng độc đáo của mình, chấp nhận ý tưởng của người khác để cùng học hỏi lẫn nhau. Như vậy, thảo luận nhóm là cơ sở để phát triển kĩ năng giao tiếp; thông qua hoạt động thực tiễn, con người mới có thể cải thiện khả năng của mình.Và thông qua các buổi họp nhóm mà học sinh có thời gian và cơ hội thể hiện mình.
   1.3.  Giáo viên có vai trò hỗ trợ
GV chuyển từ vai trò là người cung cấp kiến thức trong dạy học truyền thống sang vai trò là người cung cấp các sự kiện, vấn đề thực tế lôi cuốn HS vào quá trình học tập, hỗ trợ, cố vấn trong quá trình học tập trong dạy học trên cơ sở vấn đề. Tuy nhiên, không còn vai trò truyền thụ kiến thức thì đồng nghĩa với viêc GV làm việc ít hơn, thực tế dạy học trên cơ sở vấn đề đòi hỏi GV phải làm việc nhiều hơn, có kiến thức sâu rộng về nhiều mặt, củng cố chuyên môn, kĩ năng sư phạm…thì mới đảm nhận được vai trò người hỗ trợ như: lựa chọn tình huống vấn đề hay, cung cấp nguồn tài liệu thích hợp, gợi ý khi HS gặp bế tắc cũng như đánh giá HS đúng.
1.4.  Kiến thức mang tính đa lĩnh vực và quan hệ với môi trường thực tế.
 “Vấn đề” trong dạy học trên cơ sở vấn đề xuất phát từ vấn đề thực, được đặt ra từ những thử thách đích thực trong thế giới thực và chúng có liên hệ với cuộc sống thực. Do vậy, học sinh chịu ảnh hưởng của các kiến thức thu được từ mối quan hệ giao tiếp bên ngoài từ những người xung quanh. Môi trường học tập cho phép tạo ra các mối quan hệ tương tác xã hội, tôn trọng tính đa dang, khuyến khích tư duy linh hoạt và sáng tạo, hình thành các kĩ năng sống trong cộng đồng.
2.    Dạy học trên cơ sở vấn đề nội dung kiến thức về “Tia hồng ngoại, tia tử ngoại ” – Vật lí 12

...... (tải tài liệu đầy đủ)

Bình luận :