Tuyên truyền Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục

    Trong những năm qua, việc cán bộ, giáo viên và học sinh nhiều nơi vi phạm bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục không phải là ít. Nhiều người vi phạm mà không hay biết là mình vi phạm. Tôi xin được mạn phép giới thiệu 1 số quy định về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đến CB,GV,NV và HS nhà trường biết để thực hiện.

    Ngày 19 tháng 5 năm 2023 phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 531/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

    Theo đó, Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

1- Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

2- Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

1- Văn bản có nội dung phản ánh, nhận xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có tác động tiêu cực đến chính trị, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.

2- Thông tin về địa điểm ra đề thi và in sao đề thi; thông tin về nhân sự của Hội đồng/Ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, khu vực chưa công khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2023 và thay thế Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo. Hy vọng CB,GV,NV và HS nhà trường biết và nghiêm túc thực hiện, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân và nhà trường.

Người tuyên truyền: NTH

Bình luận :