Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 - (cải tạo, sửa chữa)

Trường THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2022: Quyết định 90/QĐ-THPTCBQ ngày 20 tháng 7 năm 2022. Tải bản pdf tại đây.

Bình luận :