Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

Căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; căn cứ đăng ký trọng tâm công tác tháng và thống nhất lãnh đạo nhà trường, Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

2. Ổn định vị trí lớp học, Sơ đồ lớp học; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục và dạy học.

3. Điều chỉnh Phối chương trình các bộ môn; dự thảo và phê duyệt kế hoạch năm học của Nhà trường, các Tổ và cá nhân (giáo viên, nhân viên).

4. Phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng làm việc đối với giáo viên được tuyển dụng mới; tổ chức học tập chính trị; tập huấn đội ngũ đầu năm học.

5. Chào mừng Quốc khánh 02/9; đón học sinh đến tựu trường đảm bảo an toàn; rèn ý thức, tác phong, học tập Nội quy, Nhiệm vụ học sinh ngay từ Ngày Tựu trường.

6. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và an toàn; phát động và tổng kết các hoạt động thi đua chào mừng Khai giảng, Hội nghị Cha mẹ học sinh, Đại hội Đoàn trường và tiến tới Hội nghị công chức-viên chức năm học.

7. Triển khai cơ sở dữ liệu trực tuyến mới đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; rà soát công tác ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ kịp thời nhu cầu trước mắt và xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT trong năm học.

8. Tổ chức hoạt động giáo dục đầu năm học theo hình thức phù hợp; bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 chuẩn bị dự thi cấp thành phố; tăng cường công tác kiểm tra.

9. Rà soát việc thực hiện 3 công khai, kịp thời bổ sung và điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và bảng tin.

11. Hướng dẫn và thực hiện công tác thu-chi tài chính đầu năm học theo đúng quy định; chi trả chế độ đối với CB-GV-NV và các khoản theo hợp đồng thuộc năm học trước.

12. Thực hiện một số nội dung chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1990-2020); chuẩn bị Hội nghị cán bộ công chức-viên chức năm học nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, tiến bộ và phát triển.

13. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của Nhà trường, gương “Người tốt, việc tốt”, truyền thông 30 năm thành lập Trường.

Bình luận :