Ngoại khóa chủ đề “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (năm học 2023-2024)

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa được xem là mối quan hệ cơ bản, lớn nhất và có tính chất bao trùm, xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Bởi đây là mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam phản ánh quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Nhận thức được điều này, ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, Trường THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch đưa nội dung “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm chủ đề ngoại khóa tháng 5. Ngày 13/5/2024, các lớp 10D5, 10D6, 10D7 rất tự hào được tìm hiểu và  chia sẻ sự hiểu biết của mình về chủ đề buổi ngoại khóa tới thầy cô và bạn bè.   


Hình ảnh BGH, thầy cô GVCN và các học sinh tham gia buổi ngoại khóa

Đã là người Việt Nam thì không thể không biết đến lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Xuyên suốt buổi ngoại khóa các em đã thể hiện sự hiểu biết vể lịch sử dân tộc, từ những tiết mục văn nghệ mở màn với tiết mục múa “ Máu đỏ da vàng” và tiểu phẩm “ Tiết học lịch sử” cùng với hai MC dẫn chương trình rất truyền cảm, các em đã chia sẻ sự hiểu biết của mình về chủ đề đến với thầy cô và bạn bè, đồng thời có những câu hỏi giao lưu rất ý nghĩa và tạo được không khí sôi nổi, và sự chia sẻ mạnh dạn của các em học sinh trong nhà trường đã góp phần thêm thành công của buổi ngoại khóa . 


Hai Mc: Việt Hoàng – Ngọc Mai

   
Hình ảnh các em biểu diễn tiết mục múa “ Máu Đỏ Da Vàng”

 
Hình ảnh tiểu phẩm : Lớp học lịch sử

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm được quy định rõ ràng trong Hiến pháp của nước ta qua từng thời kì lịch sử. Đó là nhiệm vụ cao quý và thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam. Xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội là phát triển toàn diện, vững mạnh tất cả các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế - xã hội, xã hội chủ nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân có cuộc sống tự do, hạnh phúc, một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời đã từng căn dặn “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giữ nước, bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia , giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, nhà Nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. sử dụng tổng hợp các lực lượng và các biện pháp chống lại sự xâm phạm, phá hoại dưới mọi hình thức để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bảo vệ những thành viên trong gia đình, những người mình yêu thương, bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng, bảo vệ sự hy sinh anh dũng của ông cha ta. Nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Trong “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập” và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 

      
Hình ảnh học sinh tích cực giao lưu chia sẻ trong buổi ngoại khóa

Để có một đất nước hòa bình và phát triển như bây giờ thì thế hệ cha ông ta đã phải đánh đổi bằng máu xương để giành lại một đất nước độc lập, hòa bình, tự do như bây giờ. Vì vậy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam không những là lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, mà còn là thành phần đóng vai trò quan trọng, trong công cuộc góp phần xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong thư gửi thanh niên vào tháng 8 năm 1947, Bác Hồ đã viết:"Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. Thật vậy, Nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại, phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó, gắn liền với lòng tự tôn dân tộc và lòng yêu nước thể hiện qua tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. Lòng yêu nước thời bình được bộc lộ qua nhiều góc nhìn và thể hiện khác nhau như : Bản thân mỗi người luôn có lòng tự hào về con người, quê nhà, quốc gia, anh hùng hào kiệt, và danh nhân văn hóa, luôn có tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc, phải cảm thông sâu sắc nỗi đau của đồng bào, của dân tộc, mong muốn đồng bào mình được sống ấm no, hạnh phúc, cần cù và phát minh, sáng tạo trong lao động để kiến thiết xây dựng Quốc gia ngày càng giàu đẹp. Tích cực trong học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi và sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc mà không sợ gian khổ, tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và có những hành động đẹp để tuyên truyền và vận động bạn bè, người thân cùng biết đến, mỗi thanh niên cần chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương của đất nước, tích cực tham gia bằng việc góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng.  Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích, quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

Tập thể 3 lớp 10D5, 10D6, 10D7 đã tổ chức thành công buổi ngoại khóa. Thông qua buổi ngoại khóa này, các em đã hiểu thêm về lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các em cần có trách nhiệm gì trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó các em tích cực hơn trong học tập, rèn luyện thân thể để xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc./.

Thực hiện : Tống Quang Kỳ
Người duyệt: NTH

Bình luận :