Lập Lịch công tác trên phần mềm đánh giá cán bộ công chức viên chức

Việc lập lịch công tác cá nhân giúp cán bộ công chức và người quản lý dễ dàng theo dõi công việc cần làm, tránh quên việc, hoàn thành kịp thời các công việc của mình. Trên phần mềm đánh giá cán bộ công chức, viên chức của thành phố đã có sẵn chức năng này. Người viết bài này mong muốn giúp thầy cô dễ dàng lập lịch công tác qua một số thao tác sau:

Sau khi đăng nhập phần mềm bằng tài khoản cá nhân theo đường dẫn https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn , chọn mục Kế hoạch công việc, tiếp theo chọn mục Lịch công tác:

 

Tại đây, chúng ta có thể nhấn các nút để thêm mới lịch; Import excel (nhập từ file excel); Xem danh sách (để xem và sửa lịch). Ở bài này, tôi xin hướng dẫn thầy cô tạo và nhập lịch từ file excel, thầy cô cần tải 2 file excel:

 File lịch công tác nguồn tạo và lưu lịch công tác của tất cả các ngày (ở đây thực hiện từ 20/3/22):

 

Kéo thả để điền tiếp các ngày tiếp theo cho 3 cột đầu tiên (Thứ, Ngày, txtNgày).
Sao chép giá trị các ô từ cột txtNgày sang cột "Từ ngày" và "Đến ngày": chọn các ô trong cột txtNgày nhấn chuột phải chọn Copy (hoặc Ctrl+C), nhấn chuột phải sang ô của cột "Từ ngày" chọn biểu tượng sao chép giá trị (hình dưới)

    

Lọc theo Thứ để nhập cho các cột Nội dung, Thời gian từ, Thời gian đến theo thời khóa biểu hoặc các công việc khác.
Sao chép ô của các cột Nội dung, Từ ngày, Thời gian từ, Thời gian đến, Đến ngày,… sang file lịch nhập (tối đa 31 dòng, tương đương 1 tháng) và lưu lại:

 

Trong phần mềm đánh giá, nhấn nút Import excel:
Nhấn nút chọn tệp tin, tìm tệp tin (của tháng) đã lưu trên máy và nhấn nút Import lịch công tác, nhấn nút OK để đồng ý đưa lịch lên:  

Sau khi đưa lịch lên các ngày không có nội dung sẽ được lược bỏ. Đóng cửa sổ có thể nhấn Xem lịch tuần để xem, sửa lịch và lưu lại:

 

Trở lại mục Lịch công tác để xem lịch của từng tuần đã nhập:


 

Người viết: Ngô Thị Nhàn
Duyệt bài: DangNguyen

 

Bình luận :