Số điện thoại đường dây nóng của Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai

Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát-Quốc Oai đã thiết lập đường dây nóng (Hotline) để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường, v.v.

Số điện thoại/đường dây nóng:

0962.848.869

Chính thức hoạt động từ ngày 05/11/2019.

Trường hợp gửi email: c3caobquat2@hanoiedu.vn

Bình luận :