Quyết định số 266/QĐ-SGDĐT Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tải nội dung đầy đủ (pdf) tại đây.

Bình luận :