Quyết định số 2173/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tải văn bản (pdf) đầy đủ tại đây.

Bình luận :