Quyết định kiện toàn Ban tiếp công dân

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai công bố Quyết định kiện toàn Ban Tiếp công dân đính kèm dưới đây.

 

Bình luận :