Phổ biến Luật Thi hành án hình sự 2019

Luật Thi hành án hình sự 2019 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019. Luật có nhiều thay đổi lớn trong công tác thi hành án, bổ sung nhiều quyền cho phạm nhân.

Để nắm được Luật này, Trường THPT Cao Bá Quát-Quối Oai giới thiệu và phổ biến theo tệp đính kèm dưới đây.

Luật Thi hành án hình sự 2019

Bình luận :