HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ “TÌM HIỂU CÁC NGHỀ CƠ KHÍ”

Thực hiện kế hoạch của trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai, tổ Sinh-CN-TD-GDQP nhóm bộ môn Công nghệ đã cho học sinh khối 11 tham gia hoạt động trải nghiệm “Tìm hiểu các nghề cơ khí ” tại địa phương, thuộc kiến thức phần 2: Chế tạo cơ khí – Công nghệ 11 với hình thức tham quan học tập thực tế.

 

 

 

I- Yêu cầu học sinh các lớp:

1.      Tự chia nhóm, lập kế hoạch tham quan “Tìm hiểu các nghề cơ khí”

2.      Viết bài tìm hiểu qua các nội dung giáo viên gợi ý

-         Tên nhóm học sinh thực hiện hoạt động trải nghiệm

-         Thống kê các nghề tìm hiểu được

-         Địa chỉ nơi tìm hiểu

-         Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế nhóm em thu hoạch những kiến thức, kỹ năng gì?

3.      Chụp ảnh sau đó biên tập thu nộp sản phẩm cho giáo viên

( HS tham quan học tập máy cắt kim loại

tại xã Cộng Hòa-Quốc Oai)

 

(HS tham quan học tập máy tiện

tại xã Cộng Hòa – Quốc Oai)

 

 

II- Sau khi học sinh thu nộp sản phẩm và bài viết, giáo viên nhóm Công nghệ tổng hợp:

-         Số lớp tham gia hoạt động trải nghiệm 6/12 lớp trên địa bàn 6 xã

-         Số lượng nhóm 42 nhóm đã được giáo viên duyệt kế hoạch thông qua thư điện tử hoạch zalo

-         Thống kê nghề cơ khí có tại địa phương

 

TT

Các nghề gia công cơ khí có tại địa phương

Số địa phướng có nghể

1

Nghề hàn kim loại

6/6

2

Nghề cắt, mài, đánh bóng kim loại

5/6

3

Nghề tiện kim loại

2/6

4

Nghề khoan kim loại

6/6

6

Nghề đột, dập kim loại

1/6

 

(HS tham quan học tập nghề rèn tại xã Tân Hòa – Quốc Oai)

 - Một số kĩ năng và năng lực đã đạt được của học sinh:

 

+ Lập kế hoạch

+ Tổ chức hoạt động nhóm

+ Chụp ảnh và biên tập hình ảnh

+ Tin học văn phòng (gửi tin, bài, thư và trao đổi với giáo viên)

(HS trải nghiệm nghề hàn tại xã Cộng Hòa – Quốc Oai)

 Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh không chỉ tạo được hứng thú nghề nghiệp cho học sinh mà còn giúp công tác hướng nghiệp cho HS phổ thông định hướng nghề. Học sinh gắn liền học lý thuyết vào thực tế sản suất tại địa phương, thông qua hoạt động này mà truyền thông giúp cho nhiều bạn khác có thể thực hiện hoạt đông trải nghiệm bổ ích.

 

 
Thực hiện: Tử Trung
Người duyệt: Nguyễn Văn Đằng

 

Bình luận :