Chế tạo Pin điện hóa thân thiện và ứng dụng làm đèn ngủ

Vật lí học không phải chỉ là các phương trình và con số. Vật lí học là những điều đang xảy ra trong thế giới xung quanh ta. Bởi thế, dạy học Vật lí không thể tách rời với thực tiễn cuộc sống mà phải luôn tạo cơ sở với những tình huống xuất phát thực tế và giải thích phù hợp dựa trên đặc điểm nhận thức của học sinh.

Ngày 15/11/2019, giờ học môn Vật lý tại lớp 11D2 với chủ đề “Chế tạo Pin điện hóa thân thiện và ứng dụng làm đèn ngủ”. Đây là tiết học gây hứng thú với sự tìm tòi và nghiên cứu tài liệu trên mạng, thảo luận của nhóm học sinh, cách bảo vệ môi trường sống sau khi sử dụng Pin và biết cách tạo ra đèn ngủ an toàn. Qua đây các em biết được học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.  

(Học sinh thực hành chế tạo Pin điện hóa)

(HS chế tạo thành công Pin điện hóa thân thiện với môi trường)

Giờ học diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, học sinh rất chủ động và tích cực trong các hoạt động và tiếp thu bài rất tốt. Một trong những mục tiêu của dạy học Vật lí là làm cho lý thuyết xích lại gần hơn với thực tiễn và lấy lý thuyết để soi sáng thực tiễn và dùng thực tiễn để kiểm tra tính đúng đắn của các lý thuyết. Lý thuyết và thực tiễn trong dạy học Vật lí phải gắn liền với nhau và hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một thể thống nhất không tách rời. Với quan điểm đó, có thể nói rằng, việc tăng cường tính thực tiễn trong dạy học vật lí luôn là thực sự cần thiết. Ng­ười giáo viên phải nhận thức rõ vai trò là ngư­ời “thắp sáng ngọn lửa” chủ động lĩnh hội tri thức trong từng học sinh.

 

Người thực hiện: Phạm Thị Hải

 Duyệt: Dang Nguyen

Bình luận :