Nhận diện âm mưu và thủ đoạn của thế lực thù địch trong giáo dục và đối với thanh niên

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là những trang lịch sử hào hùng, bất khuất chống giặc ngoại xâm, của dựng nước và giữ nước. Như bậc tiền nhân Nguyễn Trãi đã từng đúc kết:

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có

             Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi

Ngược về dòng chảy của lịch sử dân tộc, chúng ta luôn thấy hai nhiệm vụ “dựng nước” và “giữ nước” luôn song hành, có mối quan hệ mật thiết và không tách rời. Lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân ta đã trải qua nhiều thời kì, nhiều bước thăng trầm, tuy phải chịu nhiều hi sinh gian khổ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối cùng đã giành thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, mở đầu là thắng lợi của cách mạng tháng Tám, tiếp đến là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc- kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ và nay là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đã hơn 35 năm kể từ mốc son đánh dấu thời kì đổi mới – Đại hội Đảng VI (12/1986) thành tựu cơ bản, bao trùm mà đất nước đạt được là đã luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để có được những thành tựu đó không hề dễ dàng vì sự chống phá của các lực lượng thù địch trong và ngoài nước. Một trong những nhân tố đảm bảo cho thành công của sự nghiệp đổi mới về lý luận cũng như thực tiễn phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi.

Thực tế cho thấy các thế lực thù địch luôn xem lĩnh vực giáo dục và thanh niên là những đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Bởi lẽ, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, nó quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước và  lực lượng thanh niên chính là tương lai của đất nước.

Các thế lực này thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong ngành giáo dục, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào giáo dục nước nhà, cũng là giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ xảy ra trong ngành giáo dục từ đó đưa ra đánh giá phiến diện nhằm phủ nhận những thành tựu của ngành giáo dục. Và âm mưu sâu xa của chúng là sử dụng những điều thiếu sót trong ngành giáo dục để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mặt khác, chúng lợi dụng tâm lí sùng ngoại, bài nội trong giáo dục của một bộ phận người dân để ra sức tuyên truyền, tô vẽ về nền giáo dục phương Tây và Mĩ. Nguy hiểm hơn nữa chúng còn tuyên truyền cho việc đòi loại bỏ các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chương trình đào tạo với lí do môn học không có tính thực tiễn; giảng viên, sinh viên phải được tự do về tư tưởng, không bị chi phối hoặc phụ thuộc vào bất cứ hệ tư tưởng nào.

Tuy nhiên, sự quan tâm của Đảng, Chính phủ với sự nghiệp giáo dục và những thành tựu đạt được của nền giáo dục nước nhà là sự phủ định rõ nét nhất, không cần bàn cãi từ những luận điểm lừa bịp, mị dân của các thế lực phản động. Đó là ngân sách đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng, việc chăm lo cho đời sống cán bộ, viên chức trong ngành giáo dục, quan tâm xây dựng cở sở vật chất giáo dục ở vùng sâu vùng xa rất được coi trọng; đặc biệt là sự khẳng định của các thế hệ trẻ Việt Nam trong các đấu trường quốc tế ở các kì thi kỳ thi Olympic quốc tế và ISEF với thứ hạng cao...Trong bối cảnh của nền kinh tế mở cửa tại Việt Nam, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu đã tạo cơ hội thuận lợi để ngành này tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển.

Như chúng ta đã biết, đối tượng chính của giáo dục và đào tạo đó chính là các thế hệ học sinh, sinh viên. Như đã khẳng định ở trên, thanh niên chính là tương lai của đất nước nên đây chính là đối tượng đặc biệt để các thế lực chống phá nhà nước mua chuộc, lối kéo, kích động.

Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, chúng nhằm vào những người trẻ vốn ham hiểu biết, khám phá tìm tòi cái mới nhưng sự trải nghiệm cuộc sống của họ chưa đủ để có thể sàng lọc, miễn dịch trước những tiêu cực xã hội đa chiều, phức tạp; tâm lý thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn chưa đủ độ chín nên tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, mua chuộc, tha hóa nhằm băng hoại lực lượng dự bị hùng hậu này của cách mạng.

Chúng đăng tải nhiều tài liệu có nội dung phản động, suy diễn, không đúng bản chất, với dụng ý xấu, như: phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra các diễn đàn trên mạng để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. Phát tán các ấn phẩm đồi trụy, bạo lực, cổ súy cho lối sống thực dụng làm tha hóa con người, chạy theo hưởng lạc, không chịu học tập, làm việc và cống hiến. Một bộ phận thanh niên có tâm lí bàng quan, vô cảm, không đấu tranh chống cái sai và cũng không ủng hộ, bảo vệ cái đúng; không ít thanh niên chưa thực sự vững tin vào tương lai phát triển của đất nước, giảm sút ý chí phấn đấu vươn lên, ngại khó khăn, gian khổ, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động.

Không khó để tìm thấy những ấn phẩm, video trên các nên tảng mạng xã hội có nội dung bôi nhọ danh dự cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội để hướng luồng dư luận và kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn, tham gia các hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự. Đáng tiếc, thời gian gần đây đã xuất hiện một số trí thức trẻ, học sinh, sinh viên cũng bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò ấy như đăng các bình luận, hùa theo tư tưởng phản động, nói xấu chế độ, đề cao cái gọi là “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”,... mà không biết đã mắc bẫy các thế lực thù địch.

Ngay cả trong vấn đề hợp tác, giao lưu về giáo dục và đào tạo, nhất là việc đi học tập, đào tạo tại các nước tư bản của thế hệ trẻ được chúng hết sức quan tâm, bởi đây là “con đường” ngắn nhất, thuận lợi nhất để xâm nhập, tác động, chuyển hóa tư tưởng ở Việt Nam hiện nay. Thủ đoạn chính là đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí, liên kết đào tạo, thẩm thấu những “giá trị” xã hội tư bản một cách tự nhiên, nhưng rất thâm độc, nhằm “tẩy não” làm chuyển hóa tư tưởng dẫn tới quá trình “tự diễn biến”. Tất cả sự dụng tâm đó của chúng nhằm âm mưu làm thay đổi chế độ ở Việt Nam trong tương lai.

Nhận diện đúng những “chiêu bài” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực giáo dục và thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng ngành giáo dục hay thế hệ thanh niên mà là nhiệm vụ toàn xã hội. Tỉnh táo nhận diện đúng thì mỗi cá nhân mới tự nâng cao “sức đề kháng”, sức chiến đấu để ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù. Tuy nhiên không phải cá nhân nào cũng có đủ sự trưởng thành về trình độ lí luận, kiến thức để nhận diện nhưng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ hiện nay thì việc cập nhật thông tin không khó. Điều đó chúng tỏ công tác giáo dục và tuyên truyền với sự đa dạng về hình thức có một vai trò quan trọng giáo việc giác ngộ quần chúng, định hướng quần chúng tiếp cận với những nguồn thông tin chính thống, có sự tin cậy cao...

 Từ lí luận đến thực tiễn lịch sử của dân tộc cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi và chi phối các nhân tố khác của cách mạng Việt nam. Do đó việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân./.

Người viết: Nguyên Thị Thắm
Duyệt bài: NTH

Bình luận :