Xử lý các trường hợp các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở Hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học (kèm theo công văn số /SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT)

Bình luận :