Khu vực thầy cô
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ban chấp hành Công đoàn nhà trường


 CHỦ TỊCH

Họ và tên: Tống Thị Hà

Chuyên môn: Địa lý

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

ĐTDD : 0169 605 8845

Email : hatt.dia@cbqqo.edu.vn

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng

Chuyên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

ĐTDD : 0914 571 322

Email : dangnv.toan@cbqqo.edu.vn


 

 
ỦY VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên môn: Ngữ văn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

ĐTDD : 0983 682 975

Email : oanhntk.van@cbqqo.edu.vn

 


ỦY VIÊN

Họ và tên: Tạ Ngọc Long

Chuyên môn: Thể dục

Trình độ chuyên môn: Cử nhân


Email: longtn.td@cbqqo.edu.vn

 


ỦY VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Viên

Chuyên môn: Cán bộ thư viện

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

ĐTDD :

Email : viennt.vp@cbqqo.edu.vn 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCHCĐ NHIỆM KÌ 2013- 2018

1/- Đ/c Tống Thị Hà Chủ tịch

 -  Phụ Trách chung; Phụ trách tổ chức, thi đua khen thưởng, chủ tài khoản

2/- Đ/c Nguyễn Văn Đằng - Phó Chủ tịch

 - Phụ trách công tác SKKN và nghiên cứu khoa học 

 -Phụ trách phong trào thi đua “Hai tốt”(phong trào chuyên môn)

  -Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, Thanh tra nhân dân và thực hiện một số nhiệm vụ khác của Công đoàn.

 3/- Đ/c Nguyễn Thị Viên -UVBCH

    -Phụ trách công tác nữ công (Trưởng ban nữ công).Thủ quỹ CĐ,chăm lo đời sống cho CBGVNV.    

 -Hỗ trợ công tác thi đua và hoạt động phong trào và thực hiện một số nhiệm vụ khác của Công đoàn

  4/- Đ/c Nguyễn Thị kim Oanh – UVBCH

  -Phụ trách công tác nữ công (phó trưởng ban nữ công )

  -Kế toán CĐ – Tài vụ, chăm lo đời sống cho CBGVNV.

  -Hỗ trợ công tác thi đua và hoạt động phong trào và thực hiện một số nhiệm vụ khác của Công đoàn.

 5/- Đ/c Tạ Ngọc Long -  UVBCH

 -Phụ trách chỉ đạo phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT của công đoàn

  -Ủy viên UBKTCĐ,

 -Hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn và thực hiện một số nhiệm vụ khác của Công đoàn

Trên đây là  bản phân công nhiệm vụ trong BCHCĐ Trường  THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai  nhiệm kỳ (2013 -2018 ) cùng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Uỷ viên BCH.Quá trình tổ chức thực hiện BCH Công đoàn sẽ có sơ kết rút kinh nghiệm và bổ sung khi cần thiết, đồng thời khen thưởng, kiểm điểm trách nhiệm kịp thời những cá nhân làm tốt hoặc vi phạm những quy định trong Quy chế này.

                                                                                        TM.BCHCĐ

                                                                                       Chủ tịch

 

                                                                                   

                                                                         Tống Thị Hà


TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI
Đ/C: Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội   ĐT: 04 33 945 233  - 04 33 946 636  -  04 39 957 506
Email: c3caobaquat2@hanoiedu.vn

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Son - Hiệu trưởng
Quản trị: Nguyễn Danh Chiến  -  Nguyễn Huy Hiếu

-----------------------------------------------------
tin hot, tin nóng, tin nóng, bao moi, tin hot, truyen 18+, tieu thuyet tinh yeu, truyen nguoi lon