Các thành viên Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn

Dưới đây là danh sách và địa chỉ email các thành viên Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn

Khu vực thầy cô
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ban Giám hiệu 2009 đến nay

Ban Giám hiệu Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai, Tp. Hà Nội


  HIỆU TRƯỞNG 

Họ và tên: Lê Văn Son 

Chuyên môn: Ngữ văn 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị 

 

Điện thoại CQ : 04. 33 945 233
Email: sonlv@cbqqo.edu.vn


  

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến  

Chuyên môn: Tiếng Anh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

Trình độ chính trị-hành chính: Trung cấp

Điện thoại cơ quan : 04. 33 946 636
Email: chiennd@cbqqo.edu.vn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ 

Chuyên môn: Giáo dục công dân 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan : 04.33 990 457
Email: huent.gdcd@cbqqo.edu.vnPHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng

Chuyên môn: Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan :
Email: dangnv.toan@cbqqo.edu.vn


 

 TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI
Đ/C: Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội   ĐT: 04 33 945 233  - 04 33 946 636  -  04 39 957 506
Email: c3caobaquat2@hanoiedu.vn

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Son - Hiệu trưởng
Quản trị: Nguyễn Danh Chiến  -  Nguyễn Huy Hiếu

-----------------------------------------------------
tin hot, tin nóng, tin nóng, bao moi, tin hot, truyen 18+, tieu thuyet tinh yeu, truyen nguoi lon