Các thành viên Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn

Dưới đây là danh sách và địa chỉ email các thành viên Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn

Khu vực thầy cô
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Các thành viên Tổ Văn phòng và các Tổ chuyên môn

TT Họ và tên Chuyên môn Địa chỉ email
1 Nguyễn Tiến Vượng TT VP vuongnt.vp@cbqqo.edu.vn
2 Hà Thị Lịch Kế toán lichht.vp@cbqqo.edu.vn
3 Nguyễn Văn Thường Bảo vệ thuongnv.vp@cbqqo.edu.vn
4 Nguyễn Thị Lịch Văn thư-Thủ quỹ lichnt.vp@cbqqo.edu.vn
5 Đỗ Thị Sanh Phục vụ sanhnt.vp@cbqqo.edu.vn
6 Nguyễn Thị Sâm Phục vụ samnt.vp@cbqqo.edu.vn
7 Nguyễn Thị Viên Thư viện viennt.vp@cbqqo.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phúc Y tế phucnt.vp@cbqqo.edu.vn
9 Nguyễn Văn Đằng Toán dangnv.toan@cbqqo.edu.vn
10 Nguyễn Đình Hữu Toán huund.toan@cbqqo.edu.vn
11 Nguyễn Lan Nhung Toán nhungnl.toan@cbqqo.edu.vn
12 Đỗ Thị Hương Toán huongdt.toan@cbqqo.edu.vn
13 Nguyễn Thị Thủy Toán thuynt78.toan@cbqqo.edu.vn
14 Nguyễn Đăng Thuyết Toán thuyetnd.toan@cbqqo.edu.vn
15 Nguyễn Thị Ánh Toán anhnt.toan@cbqqo.edu.vn
16 Nguyễn Thị thanh  Huyền Toán huyenntt.toan@cbqqo.edu.vn
17 Đỗ Văn Hưng Toán hungdv.toan@cbqqo.edu.vn
18 Ngô Thị  Tuyên Toán tuyennt.toan@cbqqo.edu.vn
19 Nguyễn Huy Hiếu Tin học hieunh.tin@cbqqo.edu.vn
20 Nguyễn Thu Hằng Tin học hangnt.tin@cbqqo.edu.vn
21 Nguyễn Thị Lệ Tin học lent.tin@cbqqo.edu.vn
22 Ngô Thị  Nhàn Tin học nhannt.tin@cbqqo.edu.vn
23 Dương Phi Tưởng Vật lý tuongdp.ly@cbqqo.edu.vn
24 Nguyễn Thị An Thái Vật lý thaint.ly@cbqqo.edu.vn
25 Phạm Thị Hải Vật lý haipt.ly@cbqqo.edu.vn
26 Nguyễn Trường Thọ Vật lý thont.ly@cbqqo.edu.vn
27 Bùi Thị Ngọc Lan Vật lý lanbtn.ly@cbqqo.edu.vn
28 Trương Thị  Huê Vật lý huett.ly@cbqqo.edu.vn
29 Nguyễn Thị Huyền  Trang Vật lý trangnth.ly@cbqqo.edu.vn
30 Nguyễn Quang Ngọc Hóa học ngocnq.hoa@cbqqo.edu.vn
31 Luân Thị Thu Hóa học thult.hoa@cbqqo.edu.vn
32 Phùng Thị Thanh Huyền Hóa học huyenptt.hoa@cbqqo.edu.vn
33 Nguyễn Thế Minh Hóa học minhnt.hoa@cbqqo.edu.vn
34 Nguyễn Đức  Côn Hóa học connd.hoa@cbqqo.edu.vn
35 Nguyễn Thị Ngọc  Diệp Hóa học diepntn.hoa@cbqqo.edu.vn
36 Nguyễn Thị Kim Oanh Ngữ văn oanhntk.van@cbqqo.edu.vn
37 Vũ Thị Hiền Ngữ văn hienvt.van@cbqqo.edu.vn
38 Nguyễn Thị Phương Hoa Ngữ văn hoantp.van@cbqqo.edu.vn
39 Đỗ Hồng Nguyệt Ngữ văn nguyetdh.van@cbqqo.edu.vn
40 Đỗ Thị Điều Ngữ văn dieudt.van@cbqqo.edu.vn
41 Vương Thị Yến Ngữ văn yenvt.van@cbqqo.edu.vn
42 Thế Thị Nhung Ngữ văn nhungtt.van@cbqqo.edu.vn
43 Hoàng Thị Hoàng Ngữ văn hahth.van@cbqqo.edu.vn
44 Nguyễn Thị  Diệp Ngữ văn diepnt.van@cbqqo.edu.vn
45 Nguyễn Thị Dậu Lịch sử daunt.su@cbqqo.edu.vn
46 Mai Ánh Vân Lịch sử vanma.su@cbqqo.edu.vn
47 Lê Thị Hương Lịch sử huonglt.su@cbqqo.edu.vn
48 Nguyễn Hữu Nội Tiếng Anh noinh.anh@cbqqo.edu.vn
49 Nguyễn Thị Công Tiếng Anh congnt.anh@cbqqo.edu.vn
50 Đỗ Thị Dung Tiếng Anh dungdt.anh@cbqqo.edu.vn
51 Đỗ Thị Thanh Thủy Tiếng Anh thuydtt.anh@cbqqo.edu.vn
52 Bùi Thị Hạnh Tiếng Anh hanhbt.anh@cbqqo.edu.vn
53 Tống Quang Kỳ Tiếng Anh kytq.anh@cbqqo.edu.vn
54 Lê Tiếp Tiếp Tiếng Anh tiep.anh@cbqqo.edu.vn
55 Nguyễn Thị Hoa Tiếng Anh hoant.anh@cbqqo.edu.vn
56 Vương Đình Thắng Địa lý thangvd.dia@cbqqo.edu.vn
57 Tống Thị Địa lý hatt.dia@cbqqo.edu.vn
58 Nguyễn Quý  Cường Địa lý cuongnq.dia@cbqqo.edu.vn
59 Hoàng Thị Loan Sinh học loanht.sinh@cbqqo.edu.vn
60 Phạm Thị Thùy Linh Sinh học linhpt.sinh@cbqqo.edu.vn
61 Nguyễn Thị Thanh  Tâm Sinh học tamntt.sinh@cbqqo.edu.vn
62 Tử Trung KTCN trung.cn@cbqqo.edu.vn
63 Nguyễn Trọng Nhiên KTCN nhiennt.cn@cbqqo.edu.vn
64 Hoàng Thị  Hiền KTCN hienht.cn@cbqqo.edu.vn
65 Hoàng Thị Nguyệt KTNN nguyetht.cn@cbqqo.edu.vn
66 Vũ Thị Loan Thiết bị loanvt.tb@cbqqo.edu.vn
67 Nguyễn Thị Hồng Phúc Thiết bị phucnth.tb@cbqqo.edu.vn
68 Hà Văn Nam GDCD namhv.gdcd@cbqqo.edu.vn
69 Nguyễn Thị Nhung GDCD nhungnt.gdcd@cbqqo.edu.vn
70 Nguyễn Thị Thanh Hải GDCD haintt.gdcd@cbqqo.edu.vn
71 Nguyễn Trọng Khởi Thể dục khoint.td@cbqqo.edu.vn
72 Nguyễn Thị Nghiêm Thể dục nghiemnt.td@cbqqo.edu.vn
73 Tạ Ngọc Long Thể dục longtn.td@cbqqo.edu.vn
74 Đỗ Văn Lượng Thể dục luongnv.td@cbqqo.edu.vn
75 Đào Thị Oanh Thể dục oanhdt.td@cbqqo.edu.vn
76 Vũ Hồng Quang GDQP quangvh.gdqp@cbqqo.edu.vn
77 Đỗ Kế Thành GDQP thanhdk.gdqp@cbqqo.edu.vn

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI
Đ/C: Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội   ĐT: 04 33 945 233  - 04 33 946 636  -  04 39 957 506
Email: c3caobaquat2@hanoiedu.vn

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Son - Hiệu trưởng
Quản trị: Nguyễn Danh Chiến  -  Nguyễn Huy Hiếu

-----------------------------------------------------
tin hot, tin nóng, tin nóng, bao moi, tin hot, truyen 18+, tieu thuyet tinh yeu, truyen nguoi lon