Khu vực thầy cô
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thành viên

TT Họ và tên Chuyên môn Địa chỉ email
1 Hà Thị Lịch Kế toán lichht.vp@cbqqo.edu.vn
2 Nguyễn Văn Thường Bảo vệ thuongnv.vp@cbqqo.edu.vn
3 Nguyễn Thị Lịch Văn thư-Thủ quỹ lichnt.vp@cbqqo.edu.vn
5 Đỗ Thị Sanh Phục vụ sanhnt.vp@cbqqo.edu.vn
6 Nguyễn Thị Sâm Phục vụ samnt.vp@cbqqo.edu.vn
7 Nguyễn Thị Viên Thư viện viennt.vp@cbqqo.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phúc Y tế phucnt.vp@cbqqo.edu.vn
9 Nguyễn Văn Đằng Toán dangnv.toan@cbqqo.edu.vn
10 Nguyễn Đình Hữu Toán huund.toan@cbqqo.edu.vn
11 Nguyễn Lan Nhung Toán nhungnl.toan@cbqqo.edu.vn
12 Đỗ Thị Hương Toán huongdt.toan@cbqqo.edu.vn
13 Nguyễn Thị Thủy Toán thuynt78.toan@cbqqo.edu.vn
14 Nguyễn Đăng Thuyết Toán thuyetnd.toan@cbqqo.edu.vn
15 Nguyễn Thị Ánh Toán anhnt.toan@cbqqo.edu.vn
16 Nguyễn Thị thanh  Huyền Toán huyenntt.toan@cbqqo.edu.vn
17 Đỗ Văn Hưng Toán hungdv.toan@cbqqo.edu.vn
18 Ngô Thị  Tuyên Toán tuyennt.toan@cbqqo.edu.vn
19 Nguyễn Huy Hiếu Tin học hieunh.tin@cbqqo.edu.vn
20 Nguyễn Thu Hằng Tin học hangnt.tin@cbqqo.edu.vn
21 Nguyễn Thị Lệ Tin học lent.tin@cbqqo.edu.vn
22 Ngô Thị  Nhàn Tin học nhannt.tin@cbqqo.edu.vn
23 Dương Phi Tưởng Vật lý tuongdp.ly@cbqqo.edu.vn
24 Nguyễn Thị An Thái Vật lý thaint.ly@cbqqo.edu.vn
25 Phạm Thị Hải Vật lý haipt.ly@cbqqo.edu.vn
26 Nguyễn Trường Thọ Vật lý thont.ly@cbqqo.edu.vn
27 Bùi Thị Ngọc Lan Vật lý lanbtn.ly@cbqqo.edu.vn
28 Trương Thị  Huê Vật lý huett.ly@cbqqo.edu.vn
29 Nguyễn Thị Huyền  Trang Vật lý trangnth.ly@cbqqo.edu.vn
30 Nguyễn Quang Ngọc Hóa học ngocnq.hoa@cbqqo.edu.vn
31 Luân Thị Thu Hóa học thult.hoa@cbqqo.edu.vn
32 Phùng Thị Thanh Huyền Hóa học huyenptt.hoa@cbqqo.edu.vn
33 Nguyễn Thế Minh Hóa học minhnt.hoa@cbqqo.edu.vn
34 Nguyễn Đức  Côn Hóa học connd.hoa@cbqqo.edu.vn
35 Nguyễn Thị Ngọc  Diệp Hóa học diepntn.hoa@cbqqo.edu.vn
36 Nguyễn Thị Kim Oanh Ngữ văn oanhntk.van@cbqqo.edu.vn
37 Vũ Thị Hiền Ngữ văn hienvt.van@cbqqo.edu.vn
38 Nguyễn Thị Phương Hoa Ngữ văn hoantp.van@cbqqo.edu.vn
39 Đỗ Hồng Nguyệt Ngữ văn nguyetdh.van@cbqqo.edu.vn
40 Đỗ Thị Điều Ngữ văn dieudt.van@cbqqo.edu.vn
41 Vương Thị Yến Ngữ văn yenvt.van@cbqqo.edu.vn
42 Thế Thị Nhung Ngữ văn nhungtt.van@cbqqo.edu.vn
43 Hoàng Thị Hoàng Ngữ văn hahth.van@cbqqo.edu.vn
44 Nguyễn Thị  Diệp Ngữ văn diepnt.van@cbqqo.edu.vn
45 Nguyễn Thị Dậu Lịch sử daunt.su@cbqqo.edu.vn
46 Mai Ánh Vân Lịch sử vanma.su@cbqqo.edu.vn
47 Lê Thị Hương Lịch sử huonglt.su@cbqqo.edu.vn
48 Nguyễn Hữu Nội Tiếng Anh noinh.anh@cbqqo.edu.vn
49 Nguyễn Thị Công Tiếng Anh congnt.anh@cbqqo.edu.vn
50 Đỗ Thị Dung Tiếng Anh dungdt.anh@cbqqo.edu.vn
51 Đỗ Thị Thanh Thủy Tiếng Anh thuydtt.anh@cbqqo.edu.vn
52 Bùi Thị Hạnh Tiếng Anh hanhbt.anh@cbqqo.edu.vn
53 Tống Quang Kỳ Tiếng Anh kytq.anh@cbqqo.edu.vn
54 Lê Tiếp Tiếp Tiếng Anh tiep.anh@cbqqo.edu.vn
55 Nguyễn Thị Hoa Tiếng Anh hoant.anh@cbqqo.edu.vn
56 Vương Đình Thắng Địa lý thangvd.dia@cbqqo.edu.vn
57 Tống Thị Địa lý hatt.dia@cbqqo.edu.vn
58 Nguyễn Quý  Cường Địa lý cuongnq.dia@cbqqo.edu.vn
59 Hoàng Thị Loan Sinh học loanht.sinh@cbqqo.edu.vn
60 Phạm Thị Thùy Linh Sinh học linhpt.sinh@cbqqo.edu.vn
61 Nguyễn Thị Thanh  Tâm Sinh học tamntt.sinh@cbqqo.edu.vn
62 Tử Trung KTCN trung.cn@cbqqo.edu.vn
63 Nguyễn Trọng Nhiên KTCN nhiennt.cn@cbqqo.edu.vn
64 Hoàng Thị  Hiền KTCN hienht.cn@cbqqo.edu.vn
65 Hoàng Thị Nguyệt KTNN nguyetht.cn@cbqqo.edu.vn
66 Vũ Thị Loan Thiết bị loanvt.tb@cbqqo.edu.vn
67 Nguyễn Thị Hồng Phúc Thiết bị phucnth.tb@cbqqo.edu.vn
68 Hà Văn Nam GDCD namhv.gdcd@cbqqo.edu.vn
69 Nguyễn Thị Nhung GDCD nhungnt.gdcd@cbqqo.edu.vn
70 Nguyễn Thị Thanh Hải GDCD haintt.gdcd@cbqqo.edu.vn
71 Nguyễn Trọng Khởi Thể dục khoint.td@cbqqo.edu.vn
72 Nguyễn Thị Nghiêm Thể dục nghiemnt.td@cbqqo.edu.vn
73 Tạ Ngọc Long Thể dục longtn.td@cbqqo.edu.vn
74 Đỗ Văn Lượng Thể dục luongnv.td@cbqqo.edu.vn
75 Đào Thị Oanh Thể dục oanhdt.td@cbqqo.edu.vn
76 Vũ Hồng Quang GDQP quangvh.gdqp@cbqqo.edu.vn
77 Đỗ Kế Thành GDQP thanhdk.gdqp@cbqqo.edu.vn

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI
Đ/C: Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội   ĐT: 04 33 945 233  - 04 33 946 636  -  04 39 957 506
Email: c3caobaquat2@hanoiedu.vn

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Son - Hiệu trưởng
Quản trị: Nguyễn Danh Chiến  -  Nguyễn Huy Hiếu

-----------------------------------------------------
tin hot, tin nóng, tin nóng, bao moi, tin hot, truyen 18+, tieu thuyet tinh yeu, truyen nguoi lon